De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Ledenwerving en individuele begeleiding

MJ Logo def.

De VVTT organiseert in samenwerking met MJ Tafeltennis de volgende bijscholing:

Datum: zondag 29 november 2015
Thema: Ledenwerving van school naar vereniging en individuele begeleiding vanuit de speler en de ouders
Inleiders: MJ Tafeltennis en Clemens en Koen Hageraats
Locatie: TTV Vriendenschaar, Groen van Prinsterersingel 48b, 2805 TE Gouda
Tijd: 10.00–17.00 uur
Kosten: leden VVTT € 40,-, niet-leden VVTT € 60,-
Bedrag wordt automatisch geïncasseerd van opgegeven bankrekening

Ledenwerving van school naar vereniging

foto: MJ Tafeltennis
MJ Tafeltennis

MJ Tafeltennis is deze dag uitgenodigd hun goede ervaringen te delen op het gebied van ledenwerving en behoud. Hun oefenstof is innovatief, leuk en leerzaam.

Jeroen Kuijt van MJ Tafeltennis zegt hierover: “Ons deel zal bestaan uit een theoretisch en praktisch deel. We zullen materiaal meenemen zodat de deelnemers aan de bijeenkomst hetgeen wat besproken wordt, ook zelf te ervaren. Wij zijn veel met kinderen in de weer die de stap naar de vereniging maken voor het volgen van proeflessen. Natuurlijk zitten hier ook kinderen tussen die direct lid worden.”

Zijn compagnon Mark Mulder vult hem aan: “Het is belangrijk deze kinderen oefenstof aan te bieden waarbij het plezier voorop staat. Dat plezier neemt natuurlijk toe als er ook sprake is van een succesbeleving. Hier willen wij het graag met jullie over hebben. Wij hebben onze ideeën over deze materie, maar laten ons ook graag verrassen door jullie, zodat wij onze oefenstof ook weer kunnen uitbreiden naar aanleidng van deze bijeenkomst bij de Vereniging Van TafeltennisTrainers. Wij rekenen op een goede opkomst.”

Individuele begeleiding vanuit de speler en de ouders

foto:Koen Hageraats en Luc Janssen
Koen Hageraats en Luc Janssen

Bij een vorige bijeenkomst zijn Luc Janssen, Marcel Kraa en Theo Rieken ingegaan op het thema individuele begeleiding. Zij hebben dat uiteraard gedaan vanuit het perspectief van de trainer. Deze keer hebben we een speler (Koen Hageraats) en één van zijn ouders bereid gevonden om hun ervaringen op dit gebied te delen. Koen is zijn kadettenperiode (tot en met 15 jaar) intensief individueel begeleid door Luc Janssen. Toen hij fulltime op Papendal ging trainen (na de WK in Rotterdam) werd de samenwerking beëidingd.

Vragen die daarbij aan bod kunnen komen:

  • welke ervaringen hebben Koen en zijn ouders over gehouden aan de periode van individuele begeleiding?
  • wat waren de factoren die hebben bijgedragen aan de goede samenwerking?
  • welke verbeterpunten zien zij c.q. wat zouden zij de volgende keer anders doen?

Dit thema zal worden aangeboden in de vorm van vragen en antwoorden. De deelnemers krijgen dus de gelegenheid zelf invulling te geven aan dit thema.

Inleiders: MJ Tafeltennissers

MJ-Mark_en_Jeroen
Mark en Jeroen

MJ Tafeltennis bestaat uit Mark Mulder en Jeroen Kuijt, twee enthousiaste tafeltennistrainers en entertainers van tafeltennisvereniging HBC uit Heemstede. Zij geven al meerdere jaren met veel plezier training aan mensen uit verschillende leeftijdscategorieen en spelen zelf al zo’n 13 jaar tafeltennis. Voor de vereniging zijn we ook organisatorisch actief bij alle interne en externe toernooien en activiteiten. We zijn betrokken bij de voorbereiding, uitvoering, nazorg, begeleiding en coaching. Naast de activiteiten bij hun eigen verenigingen verzorgen zij voor tal van andere verenigingen, scholen en andere organisaties tafeltennisgerichte sportactiviteiten. Voor meer informatie over MJ Tafeltennis kun je terecht op hun website.

Inleiders: Clemens en Koen Hageraats

Koen-door HenkHommes
Koen, foto Henk Hommes

Koen Hageraats is begonnen met tafeltennis in Purmerend, bij een lokale tafeltennisclub. Hij werd al snel te goed voor de meeste clubs in zijn regio. Hij is toen gaan spelen bij VTV in Nieuwegein, op advies van één van zijn bondstrainers, omdat hij daar door Luc Janssen begeleid zou gaan worden. Hij maakte in die tijd flinke progressie en bereikte onder meer de 7e plaats op de Europese ranglijst voor kadetten. Die progressie heeft hij voor een flink deel te danken aan de onvoorwaardelijke steun van zijn ouders. Zijn vader, Clemens, bracht hem in die tijd naar de trainingen en raakte ook besmet met het tafeltennisvirus. Zijn moeder, aanvankelijk niet heel erg tafeltennis-minded, zag dat Koen opbloeide bij het uitvoeren van zijn passie en heeft Koen ook bij veel internationale toernooien aangemoedigd. Koen vindt tafeltennis nog steeds het leukste wat er is, ook al heeft hij de laatste jaren de progressie niet door kunnen zetten. Komt dat door het beëindigen van de individuele begeleiding of heeft juist die individuele begeleiding voor een te grote afhankelijkheid gezorgd? Wellicht is dat ook een interessante vraag die bij deze bijeenkomst aan bod kan komen.

Programma:

9:30 – 10:00 Ontvangst deelnemers
10:00 – 11:30 MJ Tafeltennis deel 1
11:45 – 12:45 ALV VVTT
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 MJ Tafeltennis deel 2
15:15 – 16:45 Individuele begeleiding vanuit het perspectief van de speler en ouders
16:45 – 17:00 Evaluatie en afsluiting

Trainerslicentiesysteem:

Telt mee voor licentiebehoud. Elke deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden: