De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Algemene Ledenvergadering en plannen 2016

Algemene Ledenvergadering

foto: vergadering
vergadering

Op zondag 29 november wordt er tijdens de technische bijeenkomst bij Vriendenschaar in Gouda ook tijd gereserveerd voor een algemene ledenvergadering. Op deze ALV wordt een nieuw bestuur gekozen en worden de plannen voor 2016 gepresenteerd. Naast het interessante programma van deze bijscholing is dit een extra reden om je in te schrijven voor de bijeenkomst in Gouda. Dat kan via deze link. Als je alleen de ALV wilt bezoeken, kun je een e-mail sturen naar de voorzitter (voorzitter@vvtt.nl). De plannen die we tijdens de ALV zullen bespreken, zijn in dit bericht opgenomen. Uiteraard staan we open voor nieuwe ideeën en andere gedachten.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe plannen is het verbeteren van de communicatie. Twee jaar geleden hebben we een nieuw logo en een daarbij passende huisstijl ontwikkeld. Daarmee stralen we prima uit wie we zijn. Met een betere communicatie willen we onze aanwezigheid in de Nederlandse tafeltenniswereld op een positieve manier verder verbeteren. De leden en overige belangstellenden willen we beter gaan informeren over wat de VVTT doet en wil doen. Daarvoor gaan we de volgende media gebruiken:

Nieuwsbrief
We willen om de twee maanden een nieuwsbrief aan alle leden en overige belangstellenden sturen. De berichten in de nieuwsbrief worden ook op de website gepubliceerd, zodat vanuit de nieuwsbrief ook bezoek aan onze website wordt gestimuleerd.

Website en sociale media
Op de website willen we gemiddeld één keer per week een nieuw bericht te worden plaatsen. Er zijn trouwens nog veel leden die hun profiel op de VVTT-website niet hebben bijgewerkt. Dat profiel is alleen zichtbaar voor andere leden en verenigingen die partner van de VVTT zijn. Via Facebook en Twitter worden onze volgers gestimuleerd de website te bezoeken en op die manier betrokken bij de VVTT. Op dit moment heeft onze Facebook-pagina 128 leden. Ben jij nog geen lid? Regel dat vandaag nog! Ons Twitter-account (@VVTT1) heeft nu 145 volgers. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit er nog veel meer worden.

foto: VISIE
VISIE

VISIE
We willen minimaal één uitgave per jaar uitbrengen; we streven naar twee uitgaven per jaar. We hebben daarvoor de hulp nodig van mensen die artikelen willen en kunnen schrijven. Als je hiervoor ideeën hebt, kun je contact opnemen met Martijn Spithoven (secretaris@vvtt.nl). We willen ook graag meer losse abonnementen verkopen, met name aan verenigingen. We zullen de NTTB betrekken om te kijken hoe we meer verenigingen kunnen stimuleren een abonnement te nemen op VISIE. De artikelen in VISIE dienen een goede mix te zijn van diepgang en vlotte leesbaarheid. Achtergrondinformatie (cijfermateriaal, meer oefenstof, videobeelden) kunnen we op onze website plaatsen. Op die manier kunnen we ook vanuit VISIE meer bezoekers naar onze website leiden.
We zijn ook op zoek naar mensen die onderdeel willen uitmaken van de redactie van VISIE. Ook hiervoor kan je contact opnemen met Martijn Spithoven.

Bijscholingen

We gaan één landelijke bijeenkomst per jaar organiseren: bij voorkeur wordt dit een weekeinde in het voorjaar (mei/juni). We streven hierbij naar een grote belangstelling, zodat we dit ook in de vorm van een congres kunnen doen. Het congres dat we ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum hebben gehouden is daarvan een goed voorbeeld.
Daarnaast willen we minimaal vier regionale bijeenkomsten organiseren, die goed verspreid over het land worden gehouden. Het streven daarbij is dat we in samenwerking met de afdelingen en/of verenigingen in iedere afdeling jaarlijks een bijeenkomst houden. We zullen daarbij een vaste set van onderwerpen ontwikkelen die we dan op meerdere plaatsen kunnen houden (bij voorkeur goed verspreid in de tijd, dus ook over meerdere jaren).
In de tweede helft van 2016 willen we ook een start maken met de organisatie van webinars. We hebben binnen ons huidige kader nog geen ervaring met deze techniek. Ook op dit gebied zijn we dus op zoek naar enthousiaste mensen die ons hierbij kunnen helpen.

Verjonging ledenbestand

Ons ledenbestand is al jaren in omvang min of meer stabiel. De gemiddelde leeftijd neemt echter nog steeds toe, terwijl we graag ook voor jonge trainers een aantrekkelijke vereniging willen zijn. We zetten daarom extra in om meer belangstelling te krijgen onder jonge trainers en aspirant-trainers. We willen daarom differentiatie in de contributie toe gaan passen, waarbij jonge trainers minder contributie gaan betalen (bijvoorbeeld onder de 25 jaar 50% korting; onder de 30 jaar 25 % korting en onder de 35 jaar 10% korting). Daarnaast willen we ook meer leden met een geldige TT2-licentie. Ook daartoe willen we deze leden een korting verlenen van bijvoorbeeld 25%. De exacte kortingsbedragen zullen we tijdens de ledenvergadering vaststellen.
In overleg met de NTTB willen we ook effectiever gaan werven onder geslaagde kandidaten van de trainersopleidingen. Uiteraard zijn we met ieder lid blij, maar we zullen meer investeren in het benaderen van de jongere geslaagde kandidaten.

Samenwerkingen

Om de activiteiten die we willen gaan uitvoeren succesvol te laten zijn hebben we de steun en betrokkenheid van andere organisaties nodig.

NTTB
De NTTB is onze belangrijkste partner. De relatie met de NTTB is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. We willen deze relatie nog verder verstevigen en uitbouwen. Naast de huidige financiële ondersteuning kunnen we elkaar versterken door elkaar op sommige gebieden ook de nodige inhoudelijke ondersteuning te bieden.

Afdelingen
We willen met alle afdelingen van de NTTB in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo zouden we graag met afdelingen overleggen hoe we hat trainersvak in die regio aantrekkelijker kunnen maken. In het bestuur krijgen meerdere bestuursleden de taak om de relatie met één of meerder afdelingen op te bouwen. Op korte termijn is dit met name voor de organisatie van de regionale bijeenkomsten.

Verenigingen
De belangrijkste doelstelling van de VVTT is het vergroten van de kennis en vaardigheden van de trainers. De meeste trainers zijn werkzaam bij een vereniging. De verenigingen en de VVTT hebben een gemeenschappelijk groot belang ten aanzien van deze deskundigheidsbevordering. Daarom willen we meer halen uit de samenwerking met verenigingen.

foto: GoudZilverBrons
GoudZilverBrons

We denken daarbij aan de volgende opzet:

  • Bronzen partnervereniging: extra VISIE’s toezenden voor bijvoorbeeld in accommodatie, hoe meer trainers per vereniging lid hoe lager de contributie per trainer;
  • Zilveren partnervereniging: brons plus deelname aantal regionale bijeenkomsten met korting;
  • Gouden partnervereniging: zilver + regionale bijeenkomst in accommodatie met aantal “gratis” deelnemers.

We zullen de plannen hierover nog in 2015 concretiseren en streven ernaar om met een aantal verenigingen vanaf begin 2016 te kunnen starten. Heb je hierover ideeën of wil je met jouw vereniging een partnerschap met ons aangaan?
Neem hierover contact met ons op (voorzitter@vvtt.nl)!

 

NLcoach
Eind oktober hebben we een gesprek met NLcoach over een nog betere verhouding tussen de kosten en de toegevoegde waarde voor de VVTT-leden. We zullen de uitkomsten van dit gesprek bespreken op de ALV. Er zijn nog niet zo heel veel VVTT’ers die bijeenkomsten van NLcoach bezoeken. We krijgen echter wel vaak zeer positieve reacties hierover. Op 11 december is het jaarlijkse NLcoach-congres. Een goed idee om daarheen te gaan. Meer hierover.

Trainerbedrijven
Er zijn de laatste tijd steeds meer trainers die hun activiteiten uitvoeren vanuit een bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn detafeltennistrainer.nl en MJtafeltennis. Wij vinden dit een goede zaak en willen ook graag met deze bedrijven samenwerken om te kijken hoe we elkaar sterker kunnen maken. Deze samenwerking kan in de vorm van een gezamenlijke bijscholing, maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld elkaars communicatiekanalen gebruiken om meer belangstelling voor de evenementen van elkaar onder een breder kanaal onder de aandacht brengen.

Bestuur en organisatie

Wijzigingen in het kader
We hebben de afgelopen maanden diverse ingrijpende beslissingen genomen. We hebben de samenwerking met Frank du Bois moeten opzeggen, omdat de kosten te hoog waren in verhouding tot de eigenlijk doelstelling: toen we de samenwerking aangingen hadden we gerekend op een toename van het aantal leden en het aantal inschrijvingen voor technische bijeenkomsten. Dat is helaas niet gelukt en voor ons was dat dan ook de belangrijkste reden voor het beëindigen van deze samenwerking.

foto: betrokkenheid
betrokkenheid

Daarnaast heeft Luc Janssen aangegeven dat hij na 2015 niet meer beschikbaar is als voorzitter van de VVTT. Gelukkig heeft Paul Frissen aangegeven dat hij de rol van Luc over wil nemen. Thomas Groenevelt heeft ook aangegeven dat hij zich wil inzetten voor de VVTT. Luc blijft wel betrokken om een soepele overgang mogelijk te maken.

Meer kaderleden altijd welkom
Op dit moment zijn we nog bezig met verdere uitbreidingen van het kaderbestand. We denken dat we goede ideeën hebben om de VVTT een zonnige toekomst te bezorgen. Voor de uitvoering van die ideeën hebben we echter meer mensen nodig. Je kunt je melden bij Luc (voorzitter@vvtt.nl) of een van de andere bestuurs- of kaderleden als je mee wilt werken aan de toekomst van de VVTT.

Betrokkenheid vergroten
De belangrijkste indicatie voor de levensvatbaarheid van de VVTT is dat de leden en andere tafeltennistrainers hun betrokkenheid tonen bij de activiteiten. Wij rekenen dan ook op een grote belangstelling op 29 november.