De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

NLcoach jaarcongres op 1 december

Onze partner NLcoach organiseert op 1 december aanstaande het jaarcongres “Op zoek naar een integrale coachbenadering” op Papendal. Het congres opent met een plenaire bijdrage van Toon Gerbrands over de totstandkoming van een visie op coachen. Daarna kan gekozen worden voor twee workshops; allerlei interessante onderwerpen komen aan de orde, zoals visuele training, het Athletic Skills Model en de trainbaarheid van zelfregulatie. Vervolgens kun je kiezen voor een topcoachcollege van bijvoorbeeld Marcel Wouda of Gido Vermeulen. Bij het diner schuiven allerlei topcoaches bij je tafel aan en kun je met deelnemers napraten onder een plenaire bijdrage van René Wolff, olympisch baanwielrencoach. Het congres duurt van 14:00 tot 21:00 uur. Je kunt je hier opgeven en meer informatie vinden over het programma. Het voltallig VVTT-bestuur is aanwezig; komen jullie ook?!