De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Nieuw VVTT logo

VVTT_logo_tekst_DEF

Zaterdag werd tijdens de technische bijeenkomst in Nijmegen het nieuwe logo onthuld. Daarmee zetten we, na de make-over van het vakblad ‘VISIE’, weer een stap naar een betere en duidelijker communicatie.

Strak en herkenbaar

Het logo is ontworpen door Linda Rieken, die ook verantwoordelijk is voor de vormgeving van VISIE. Het nieuwe logo is een strakke weergave van waar de VVTT voor staat: een vereniging van tafeltennistrainers, waar kennis en ervaring gedeeld wordt, waar techniek een belangrijk aspect is. De VVTT zet zo langzaam stappen naar verdere professionalisering. Basis blijft echter het verbinden en versterken van het Nederlandse tafeltennistrainerskorps. Houd ons op alle manieren in de gaten!