De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Aantrekkelijke korting op waardevol VVTT lidmaatschap

Logo VVTT De trainer is heel belangrijk voor de tafeltennissport. Hij of zij is vaak de eerste die je tegenkomt op de club. Zijn enthousiasme en vakkundigheid is bepalend voor hoe jij het spelletje gaat waarderen en gaat leren. Een goede trainer is nooit uitgeleerd. De basis krijgt hij aangereikt op een NTTB opleiding, maar de werkelijke vorming tot een goede trainer gebeurt in de praktijk. De NTTB is een van de weinige sportbonden die daarom serieus werk maakt van na- en bijscholingsbeleid via het trainerslicentiereglement.

De vereniging voor tafeltennistrainers (VVTT) is een vakgroep die het belang van het trainersvak als geen ander onderschrijft. Zij bieden sinds jaar en dag deskundigheid op het tafeltennistrainersvlak in de vorm van technische bijscholingen, een jaarlijks terugkerend congres en het vakblad VISIE. De VVTT is bovenal ook een netwerk van trainers. Elke trainer kan een andere trainer weer inspireren.

Om het lidmaatschap van de VVTT te stimuleren biedt de NTTB tot 1 juni 2014 een aantrekkelijke korting voor nieuwe leden. In plaats van 75 euro per jaar betaal je voor heel 2014 45 euro. Je komt gelijk in aanmerking voor de korting die de VVTT aan haar leden biedt op bijscholingen, bijvoorbeeld voor de TT2 bijscholing die gegeven wordt op 1 maart tijdens de NK Tafeltennis.

Binnen tafeltennissend Nederland zijn er veel niveau 2 trainers opgeleid. Deze personen zijn net begonnen in het trainersvak, geven vaak zelfstandig training aan beginnende jeugd of assisteren de hoofdtrainer tijdens selectietrainingen. Juist deze groep is interessant voor de VVTT omdat zij nog een hele carrière voor zich hebben. De VVTT is een vereniging voor ALLE tafeltennistrainers, hoe groter de vereniging hoe sterker de tafeltennissport zal worden.

Hoe werkt de korting? Gewoon heel simpel. De secretaris van de VVTT geeft de nieuwe leden (ongeacht de hoogte van het behaalde diploma) door aan de NTTB. De enige voorwaarde is dus dat je NTTB gediplomeerd trainer bent. Aanmelden kan via aanmelden lidmaatschap VVTT

De NTTB wenst alle trainers veel voordeel van deze aanbieding!