De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Bestuur stelt zich voor: Juliet van Veen

Mijn naam is Juliet van Veen, ik woon met mijn man Thijs in Amersfoort. Een tafeltennishuwelijk, maar geen van onze 4 kinderen hebben wij besmet met dit “pingpongvirus”. In het dagelijks leven werk ik op een grote basisschool als intern begeleider.

Al meer dan 40 jaar ben ik actief bij de tafeltennissport betrokken. Vele jaren heb ik met veel fanatisme en enthousiasme zelf getraind en mijn wedstrijden gespeeld voor diverse verenigingen in Nederland. Voor zover de tijd dat toeliet gaf ik een groep jeugdleden training, maar de tijd die hiervoor overbleef was beperkt.

Vier jaar geleden heb ik besloten om me vooral te richten op het training geven. Ik vind het fantastisch om jonge kinderen enthousiast te maken voor onze sport, hen veel te leren en hen ook de attituden bij te brengen die horen bij het bedrijven van sport. Als trainer stel ik hoge eisen, maar ik ben ook een groepsmens die oog heeft voor de hele groep.

Momenteel geef ik training bij 2 Amersfoortse verenigingen: ttv Hoogland en Over ’t Net. Ik heb mijn diploma trainer 4, en heb de afgelopen jaren met veel enthousiasme een aantal bijscholingen van de VVTT gevolgd.

Sinds kort probeer ik binnen de VVTT mijn steentje bij te dragen. Samen met de andere bestuursleden probeer ik de vereniging verder uit te dragen. Mijn hoofdtaak ligt vooral in het organiseren en inhoud geven aan de bijscholingen samen met Frank du Bois.

Ik hoop en vertrouw op een goede samenwerking. Samen met alle trainers en belangstellenden zal ik mij inzetten voor een gezonde ontwikkeling van het trainerschap en de VVTT.