De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Licenties

Het trainerslicentiesysteem bestaat sinds 1997. Een licentie is iets anders dan een diploma. Een diploma kan nooit verlopen (of afgenomen) worden; een licentie kan wel vervallen. Een licentie toont aan dat je jezelf op de hoogte hebt gehouden van de veranderingen binnen het vakgebied van de tafeltennistrainer. De VVTT ziet graag dat het draagvlak voor het licentiesysteem groeit, zowel bij trainers als bij andere geledingen in de tafeltenniswereld. Bij bijscholingen die je volgt via de VVTT zorgt de VVTT dat de licentieadministratie van de NTTB wordt bijgewerkt. Meer informatie over trainerslicenties vind je bij TRAINERSLICENTIESREGLEMENT.

De NTTB is verantwoordelijk voor de licentieadministratie. De VVTT wil graag dat er verder invulling wordt gegeven aan het licentiebeleid, waardoor de waarde van een licentie en daarmee de kwaliteit van trainers toe kan nemen. Het is daarom van groot belang dat wij ons blijven bijscholen en op die manier zorgen dat de kennis en vaardigeheden up-to-date blijven; dat komt de professionaliteit van het trainersvak ten goede.

Geldige Tafeltennistrainer licenties