De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Doelstellingen 2012

Betere interne en externe communicatie:

  • Nieuwe website – Wij willen in het eerste kwartaal van 2012 een nieuwe moderne website lanceren.
  • Nieuwsbrief – We willen in 2012 minimaal 4 nieuwsbrieven uitbrengen.
  • VISIE – We willen dat er in 2012 minimaal één VISIE uitkomt.

 

Verbeteren relatie met de NTTB – Op dit moment staat de relatie met de NTTB onder grote druk. Wij willen de relatie met de NTTB graag herstellen; uiteraard willen we dat de relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en hechten wij grote waarde aan onze onafhankelijkheid.

Verder uitbouwen van de organisatie voor bijscholingen – In 2011 hebben we een start gemaakt met de professionalisering van de organisatie van onze bijscholingen, waarbij we in het kader van de partnerovereenkomst met de NTTB ook de regionale bijeenkomsten zijn gaan organiseren. In 2012 willen we deze organisatie verder uitbouwen en verbeteren. We willen daarbij minimaal 2 landelijke en 8 regionale bijeenkomsten organiseren (waarbij er minimaal één bijeenkomst in iedere NTTB-afdeling wordt gehouden).

Interne organisatie – We willen in 2012 de interne organisatie helemaal op orde hebben:

  • Ledenadministratie: de ledenadministratie is overgebracht naar een professioneel softwarepakket; we willen in 2012 zorgen dat deze ook helemaal goed is en dat alle betrokkenen daar op afstand bij kunnen (uiteraard zonder dat anderen er toegang toe hebben).
  • Financiële administratie: op dit moment hebben we te maken met een achterstand in de financiële administratie. We willen deze in 2012 helemaal hebben ingelopen.
  • Grotere betrokkenheid van de leden – Op dit moment zijn ongeveer 5 leden daadwerkelijk betrokken bij de organisatie van de diverse activiteiten van de vereniging. Wij willen dat aantal in 2012 minimaal verdubbelen.