De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Zeer geslaagde bijeenkomst in Limburg

Hoe corrigeer ik een speler?   Tekst: Ying Fu Li;   Foto’s: Anco Balfoort

TB Limburg Foto 2Dat was de centrale vraag tijdens de technische bijeenkomst woensdagavond in Weert bij Megacles. De Vereniging voor Tafeltennistrainers (VVTT) organiseerde daar, in samenwerking met de SLT (Samenwerking Limburgse Tafeltennistrainers), een bijscholing voor TT2- en TT3-trainers. De pater familias van het Nederlandse tafeltennis, Theo Rieken, gaf de inleiding voor een grote groep van 33 deelnemers, waarvan liefst 13 dames. De deelnemers kwamen uit Limburg (29), afdeling Zuid-West (3) en Gelre (1).

Aan de hand van de vijf B’s (bevlogenheid (trainer), batgreep, basishouding, balans, bewegen) begon Rieken eerst met de basiselementen om jeugdspelers tafeltennis te leren, maar vervolgens ook te corrigeren. Door de grote groep aanwezigen was dit eerste deel vooral een college door Rieken, maar na de pauze was het praktijkgedeelte aan de beurt. Aan de hand van praktische situaties werden mogelijke correctie-mogelijkheden gegeven zoals bijvoorbeeld het staan op de hakken bij de basishouding. Rieken: "Ga maar eens rechtop staan en leun dan licht naar voren, zo’n twee centimeter is zat. En ga dan door de knieën." De aanwezigen deden dit uiteraard en kwamen zo mooi in de basishouding te staan, op de bal van de voet.

TB Limburg Foto 1Hierna volgden nog meer praktische tips aan de hand van vragen van de deelnemers zoals hoe om te gaan met ‘knijpen in het batje’ ("Geef je speler een opgerold A4-tje in de andere hand."), of hoe je een speler kunt bewegen de elleboog niet tegen het lichaam te houden ("Speel de bal met meerballentraining naar de forehand zonder dat de speler mag lopen.") of hoe je kunt zorgen dat een speler de backhand niet naast zijn lichaam speelt maar vanuit de linkerheup ("Zelfde eigenlijk als bij die forehand: speel de bal aan links van de speler zonder dat hij mag lopen."). Uiteindelijk was de avond van drie uur veel te kort om alles te behandelen. Rieken drukte de aanwezige trainers dan ook op het hart om vooral dingen te proberen. "Soms zie je als trainer even niet, hoe je iets moet corrigeren. Ga dan niet zomaar iets zeggen, maar slaap er een nachtje over, praat even met een collega-trainer en kom er de volgende training op terug."

 De VVTT en de SLT waren verheugd over de opkomst, hoewel de groep eigenlijk iets te groot was om dieper op zaken in te gaan. Door één van de deelnemers, Hans Hagens, werd dan ook geopperd om vaker kleinere bijeenkomsten te organiseren rondom een thema. Een suggestie die door de organisatie ter harte werd genomen.

TB Limburg Foto 4 TB Limburg Foto 3