De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Wat wilden we altijd al weten van ….. Huub Thijssen?

 

Naam trainer Huub Thijssen
Leeftijd 62 jaar
Woonplaats Venray
Trainersdiploma Trainer 3
Huidige club Red Stars (Venray)
Vorige clubs geen
Favoriete speler geen
Voorbeeld als trainer Tibhar Harangozo, R. Hudetz, Charles Roesch, T. Terecik, Thomas Dick en Theo Rieken naast de Zweedse / Duitse en Chinese tafeltennisschool. Dit zijn trainers en trainingsmethoden die vooruit kijken wat nodig is voor het ontwikkelen van het spel

Intro

Na uitgekeken te zijn op het voetballen is Huub is 1966 gaan tafeltennissen. Hij bracht het tot de hoogste afdelingsklasse. Al redelijk snel (1970) is hij training gaan geven aan  de beginnende jeugd. Hij ontwikkelde zich als trainer wat uiteindelijk leiden dat hij vanaf 1987 eveneens aan  de senioren training ging geven. Thans geeft hij training aan alle niveaus: van beginnende spelers  tot landelijke spelende senioren en jeugd. Verder draagt hij zijn steentjes bij  aan veel andere activiteiten binnen de vereniging, maar vooral op de vele en noodzakelijke neven activiteiten. Verder verricht hij nog werkzaamheden voor  opleidingen, toernooien, ondersteunen van clubs en nog vele andere activiteiten in het tafeltennisland. Met recht kunnen we Huub een duizendpoot noemen, met een nog ouderwets vrijwilligers hart.

Wanneer en waarom ben je ooit begonnen met training geven?

In 1970 begonnen met training geven, omdat ik werd gevraagd in verband met de groei van het aantal jeugdleden.

Wat voor groepen geef je training & bij welke groep ligt je hart?

Ik geef training aan alle niveau groepen van jeugd / senioren / recreanten + gehandicapten. Ik heb geen voorkeur voor welke groep dan ook.

Kun je iets vertellen over je rol binnen de vereniging?

Binnen de club ben ik een van de vele vrijwilligers, welke de club op vele gebieden helpen om alles geregeld te krijgen om een goede vereniging te zijn en blijven.

Hoeveel uur sta je per week als trainer in de zaal & hoeveel tijd daarbuiten ben je per week verder nog bezig met tafeltennis?

In de zaal ongeveer 18 uur per week en nog eens zo’n 18 uur buiten de zaal.

Wat vind je zelf je hoogtepunt in je trainersloopbaan tot nu toe, wanneer dacht je “hier doe ik het allemaal voor”?

Wanneer je ziet hoe enthousiast en met inzet iedereen elke dag zijn best doet om beter te worden, zijn dat voor mij de hoogtepunten.

Wat is het moeilijkste dat je in je trainersloopbaan bent tegen gekomen & hoe heb je dat opgelost?

Tot nu toe heb ik alle problemen kunnen oplossen.

Wat zijn voor jou de grootste vernieuwingen binnen de tafeltennissport en hoe was het om hiermee om te gaan?

Dat zijn er paar:

  • het  twee keer in één seizoen promoveren/degraderen in de competitie;
  • de invoering van de grote bal en alle ontwikkelingen van rond speelmateriaal en m.n. de rubbers;
  • games  tot de 11 in best of five en invoering van de time-out. Hierdoor werd het spelen naar mijn mening steeds interessanter vooral tactisch.

Ik had hiermee geen noemenswaardige problemen.

Door de jaren heen is de maatschappij veranderd. Het eiste steeds weer aanpassingen van de trainer in het omgaan met de jeugd. Welke aanpassingen waren in de loop van de tijd belangrijk om de jeugd te blijven binden aan de tafeltennissport?

Grootste verandering is de mondigheid van de jeugd. Je moet als trainer daarom steeds meer letten op duidelijkheid in wat je bedoelt en wat het doel is van je trainingen om op een goede wijze de wedstrijden te kunnen gaan spelen. Was het vroeger meer van bovenaf, nu doen we het samen.

Hoe zouden we in Nederland tafeltennis als sport beter kunnen promoten, aantrekkelijker kunnen maken?

De clubs er van te doordringen dat ze regionaal meer PR via de lokale media verkrijgen en maak meer gebruik  van de moderne communicatie-middelen. Rond de afdelingscompetitie zorg dragen voor goede sportomstandigheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld goede inspeelmogelijkheden en niet als een recreatieve bezigheid afwerken. Met andere woorden het tafeltennis als sport verkopen.

Wat zou je binnen de NTTB structuur willen veranderen om daardoor een beter klimaat te bewerkstelligen voor jou als trainer?

Verder zou de NTTB de verenigingen “belonen” die reeds vele jaren, ondanks alle veranderingen in de maatschappij, nog steeds boven normale  prestaties afleveren. Deze verengingen vangen de grote wisselingen van  spelers /speelsters steeds weer op (spelers/speelsters uit de eigen regio).

Wacht niet op reacties van verenigingen, maar neem het initiatief om juist met deze verengingen van gedachte te wisselen over de toekomst van het tafeltennis in Nederland. Val niet in de valkuil, wat volgens mij regelmatig gebeurt, door steeds weer onder een andere naam hetzelfde basisproduct aan te  bieden alsof er iets nieuws op de markt komt.

Welke bezigheden boeien je buiten tafeltennis & wat is je dagelijkse werk?

Zeker niet alleen sport, maar alles wat er in de wereld plaatsvindt en welke invloed dit alles heeft op de maatschappij in Nederland en er buiten.  Verder werk ik voor MATCH een Vrijwilligers Organisatie in Venray.