De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

VVTT werkt samen met verenigingen

Verenigingen zijn de ruggengraat van onze bond. Het is hier waar tafeltennistrainers, onze mensen, wekelijks fanatiek bezig zijn om hun passie te delen met spelers. Het is ook de plaats waar mensen zich thuis voelen. En iedereen vindt wel iets van zijn of haar vereniging. Logisch, want een vereniging vorm je samen. Bestuursleden, trainers, spelers, ouders en anderen maken de vereniging een erg dynamische omgeving. Dat is ook nodig, want het “bruist”! Echter, kun jij in een zin aangeven waar jouw vereniging nou echt voor staat?

Stap
Zet jij met ons de volgende stap?

Het komt nogal eens voor dat we horen: “de boel draaiende houden”, “dat bepalen de trainers” en “het gaat al lang goed zo”. Op lange termijn zijn dit moeilijk houdbare uitgangsposities. Te midden van dit speelveld wil de VVTT zich plaatsen vanuit het besef dat de VVTT voor verenigingen een meerwaarde kan hebben. Dat neemt nu soms al concrete vormen aan: begin september heeft de VVTT een geslaagde gespreksavond gehouden bij GTTC Groningen en op dit moment worden met ttv Hilversum mogelijkheden tot verdere samenwerking besproken. Verenigingen met de ambitie om zaken in de toekomst (nog) beter aan te pakken, om het te hebben over visie, missie en doelen, meer concrete punten of om gewoon eens met de VVTT te sparren over hun vereniging: wij komen graag met jullie in contact!

Voor meer informatie of een verkennend gesprek: luc@vvtt.nl.