De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

VVTT presenteert VISIE aan bondsraad

Zaterdag 21 juni heeft onze voorzitter Luc Janssen een presentatie aan de bondsraad gegeven.
Het onderwerp was de samenwerking met de NTTB; die heeft in 2011 en 2012 onder druk gestaan, maar die is inmiddels weer heel goed. Uiteraard hebben we laten zien, aan de hand van ons logo, wie we zijn: passie voor tafeltennis, actie, innovatie, Nederlands, educatief en realistisch.

Samenwerking in het teken van verbetering positie trainer
De samenwerking met de NTTB staat in het teken van het verbeteren van de positie van de tafeltennistrainer en daarmee van de tafeltennissport; dat is ook de missie van de VVTT. De belangrijkste manier waarop we dat doen is het delen en verspreiden van kennis; dat zit in de genen van iedere trainer. Tot nu toe hebben we ons daarbij vooral gericht op de individuele trainer. We gaan ons nu ook richten op het werkveld van de trainer: de vereniging.

Vergroten aantrekkingskracht op jonge trainers
De derde pijler van de samenwerking met de NTTB is het vergroten van de aantrekkingskracht op de jonge trainer. De basis daaronder is dat we tafeltennis beter moeten verkopen, met name aan de jongeren (leeftijd van 15 tot 40 jaar).
De VVTT en de NTTB dreigen allebei de aansluiting met die doelgroep te verliezen. Als voorbeeld is daarbij de competitie genoemd: de competitievorm is al 60 jaar nauwelijks veranderd, terwijl de wereld om ons heen wel drastisch is veranderd.

VISIE naar alle verenigingen
In het kader van de goede samenwerking met de NTTB wordt de nieuwe VISIE de komende week aan alle tafeltennisverenigingen in Nederland gestuurd. De bondsraadsleden kregen de VISIE nu al mee. Het thema van deze VISIE is, hoe kan het ook anders, SAMENWERKEN.