De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Boekrecensie: Sport en ADHD?! Wat kun je ermee? van Ines dos Santos Campos

Door Inge Wevers

Over de auteur:

Ines dos Santos Campos heeft dit boek geschreven als afstudeeropdracht voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Zelf heeft zij als trainster bij basketbalvereniging Typhoons in Hoogezand jarenlange ervaring in het training geven aan en coachen van kinderen met ADHD. Na haar opleiding SPH is zij gaan werken als gezinsbegeleider, waarin zij pedagogische begeleiding in de thuissituatie geeft aan onder andere gezinnen met kinderen met ADHD.

Waarom dit boek:

Sport is een belangrijke bezigheid voor kinderen. Ze zijn niet alleen in beweging maar leren er ook veel sociale vaardigheden. Helaas komen kinderen met adhd niet altijd tot hun recht op een sportclub en loopt het vaak af met een beëindiging van het lidmaatschap. Toch kan dit voorkomen worden door het vergroten van de kennis van de trainers en coaches. De auteur heeft dit handboek geschreven om een bijdrage te leveren aan de deelname van kinderen met adhd aan de gewone plaatselijke sportclubs. Het is het eerste boek in Nederland dat zich richt op het training geven aan en het coachen van kinderen met ADHD.

Inhoud boek:

Dit 80 pagina’s tellende boek is onderverdeeld in 2 delen. In het 1e gedeelte -Sport en adhd?!- wordt eerst uitgelegd wat adhd nou eigenlijk precies is. Ook worden de voordelen en nadelen genoemd van adhd in de sport. In het 2e gedeelte –Wat kun je er mee?- wordt ingegaan op de praktijk. Hoe kom je er achter of iemand adhd heeft? Er worden tips gegeven over de omgang met kinderen met adhd en hoe je om moet gaan met de problemen maar nog belangrijker; hoe kun je ze voorkomen?

Oordeel:

Ik ben een trainer van de praktijk. Voor mij geen moeilijke theorieën en super dikke boeken met saaie stof. Dit boek heeft een duidelijke opbouw en is heel praktisch geschreven, daar hou ik van. Daarbij heb ik een andere kijk en meer begrip gekregen voor kinderen met adhd en ben ze ook anders gaan benaderen door dit boek. Hoewel het nog steeds af en toe best moeilijk is om de juiste manier te vinden, zijn mij een aantal dingen heel duidelijk geworden: de negatieve gedragingen bij kinderen met adhd hebben vaak meer te maken met onmacht/onvermogen i.p.v. met onwil. Een positieve benadering en veel meer de positieve dingen benoemen werkt ook heel goed.
Wat mij betreft: zeer de moeite van het lezen waard!

Titel: Sport en ADHD?! Wat kun je ermee?
Auteur: Ines dos Santos Campos
Uitgeverij: Free Musketeers
Isbn: 978-90-484-1134-4

Het boek kost 15,95 en is o.a. te bestellen via de site van de uitgever: Free Musketeers