De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Aankondiging contributie-inning

Automatische incasso 2019

Vanwege een onderbezetting in het bestuur hebben we een achterstand opgelopen bij de contributie-inning. Op dit moment zij we bezig met het tweede kwartaal van 2019 te innen bij de leen, die een automatische incasso hebben afgegeven. In de komende maanden zullen we ook het derde en vierde kwartaal van 2019 innen.

Bestuursbesluit omtrent automatische incasso

Omdat we vier keer per jaar de contributie innen, levert dat een hoop werk op voor de penningmeester. We hebben daarom als bestuur besloten om te stoppen met de automatische incasso vanaf 2020. Eind dit jaar krijgt ieder lid een factuur voor het hele jaar 2020 en dat wordt de vaste routine. In het eerste kwartaal van 2021 komt dan een factuur voor 2021.

Hoogte van de contributie

De hoogte van de contributie blijft (voorlopig) gelijk. Het bestuur heeft het momenteel in beraad om met een nieuw contributievoorstel te komen. Daarbij gaat het om het al dan niet handhaven van de verschillende categorieën, zoals wel of geen diploma, leeftijd, licentie en dergelijke. Dit wordt besproken bij de eerstkomende algemene ledenvergadering.

Voor vragen kun je een mail sturen naar de penningmeester a.i via rinie@vvtt.nl.