De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

VISIE 87 net verschenen


De nieuwe VISIE nummer 87 is bij de VVTT-leden op de mat gevallen.
Deze keer een artikel over Aad Kwakkelstein, tegenwoordig trainer in Engeland. Wat zijn de verschillen tussen Nederland en Engeland. Hoe ziet zijn ontwikkeling er uit? Er is een uitgebreid artikel over lange noppen. Hoe speel je er mee? Hoe speel je er tegen?
Verder een training met forehand flip. En een training over grote en kleine punten. Een artikel over voorkeursstijlen: verschillen tussen indraaien met de heup en indraaien met de schouder.

Veel leesplezier!!

Wie graag dit nummer ontvangt, betaalt € 25 op rekening NL77ABNA0553732986,
ten name van de “VER TAFELTENNIS TRAINERS” te Utrecht met vermelding VISIE 87 en naam, adres.
Na betaling wordt dit nummer toegestuurd.