De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Vertrek Irene als VVTT-bestuurslid

Wij zijn er als VVTT-bestuur trots op dat Irene het hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond gaat versterken. Dat betreuren wij tegelijkertijd ook, want Irene heeft de afgelopen jaren een enorme bijdrage geleverd aan het wel en wee van de VVTT. Zo heeft zij ons vakblad VISIE een flinke boost gegeven, maar heeft zij ook een grote bijdrage geleverd aan het slagen van het jubileumcongres een paar jaar terug. Het zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden. Bovenal zullen wij haar positieve instelling en organiserend vermogen missen. Daar zullen ze in het hoofdbestuur nog profijt van gaan krijgen.

Irene hebben we gevraagd om eens terug te blikken op de afgelopen jaren. Dat doet zij hieronder.

In 2016 werd ik door Luc Janssen benaderd of ik deel wilde uitmaken van het bestuur van de VVTT: een klein, maar actief en betrokken team dat de belangen van de Nederlandse tafeltennistrainers behartigt. Een mooie mogelijkheid voor mij om iets terug te doen voor onze sport: bijdragen aan de praktijk van de trainers, die toch vaak de spil zijn binnen een vereniging.

Terugkijkend ben ik trots wat we met ons team hebben bereikt in een Olympische cyclus: verbredende en verdiepende VISIES, een nieuwe boost in de bijscholingen, goed bezochte en uitdagende congressen en toekomstbestendige relaties met onze partners. Natuurlijk zijn er voor de VVTT ook zeker nog uitdagingen voor de toekomst en achter de schermen wordt hard gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de VVTT. Ik zie echter ook in andere geledingen van onze mooie sport uitdagingen en kansen liggen. Zaken waar ik graag een steentje aan bij wil dragen. Een van deze uitdagingen is het meer bieden voor meisjes en dames in onze sport en hun betrokkenheid te vergroten, bijvoorbeeld als speler of als kaderlid. Ik ben ervan overtuigd dat wij veel te bieden hebben voor deze doelgroep en vice versa. Dit was een belangrijke reden voor mij om het verzoek van de NTTB om positie te nemen in het hoofdbestuur aan te nemen. Om weer op een andere wijze iets te betekenen. Helaas betekent dit ook dat ik mijn taken als bestuurslid bij de VVTT vanaf de aankomende ALV neerleg. Beperkte tijd en het beperken van het aantal petten dat je kunt opzetten zijn hiervoor de redenen.

Het doet pijn afscheid te nemen van deze fijne groep mensen waarmee ik een aantal jaren heb mogen samenwerken. Uiteraard blijf ik de VVTT een warm hart toedragen en steunen en hoop ik dat het bestuur snel weer wordt aangevuld met enthousiaste trainers.

Als VVTT-bestuur wensen wij Irene alle succes en plezier met haar nieuwe uitdaging!