De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Heisessie VVTT-organisatie

Op zaterdag 4 april komt het bestuur van de VVTT in een heisessie bijeen – zij het lijfelijk of digitaal – om onze organisatie eens goed tegen het licht te houden. Een heisessie draagt met zich mee dat je vooraf niet al te veel willen regisseren, maar om een idee te krijgen willen we jullie de onderwerpen al wel wat toelichten.

  • Meer vrijwilligers door alle taken (groot en klein) goed inzichtelijk te hebben op inhoud en omvang.
  • Structuur vanuit bestuur naar vrijwilligers.
  • Hoe zien wij het ideale bestuur? Vijf leden… maar wie doet wat? Voorzitter, penningmeester, secretaris + communicatie + bijeenkomsten?
  • Met aftreden Irene in oktober drie bestuursleden. Wie willen wij erbij?
  • Opstarten van projectgroepen/commissies, zoals voor VISIE, financiën, communicatie (sociale media, website) en bijeenkomsten.

De stippellijntjes waren natuurlijk niet voor niets. We zijn een vereniging en horen graag jouw mening. Heb jij een onderwerp dat je graag besproken ziet worden? Lijkt het jou nu al wat om ergens mee te helpen? Laat het ons weten via rinie@vvtt.nl.