De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

VISIE is een vaktijdschrift voor trainers, coaches, docenten, spelers en andere geïnteresseerden in de tafeltennissport. Dit tijdschrift behandelt tafeltennisonderwerpen, zoals trainingsinzichten, tactische elementen, interviews met trainers en spelers, oefenstof en leestips. VISIE is onderdeel van een lidmaatschap van de VVTT en niet meer los te bestellen. Als lidkrijg je ook de digitale trainersbrieven, nieuwsbrieven en korting op (online bijscholingen).

Wil je lid worden en profiteren van de voordelen? Klik hier!

Techniek van de Slagen: FOREHAND TOPSPINOPENING

Door: Bob Lijesen en Theo Rieken (Visie 60) Enige tijd geleden koos de NTTB voor haar cursuswerk voor het uitbrengen van het boek “Tafeltennisleerplan deel 1”. Een vertaling van het cursusboek van de Duitse Tafeltennisbond. Een goed gedocumenteerd werk en geschikt voor de basisopleidingen binnen de NTTB.  Daarvóór heeft Bob Lijesen op verzoek van het toenmalige Hoofd Kadervorming en Sportontwikkeling […]

Analyse en Gevolgen Europese JeugdKampioenschappen (EJK) te Boedapest 2004

Door Terry Schaffers en Theo Rieken (Visie 59) Aanwezige trainers Peter Boon, Middelburg, Pieke Franssen, Buggenum, Luc Jansse, Schiedam, Vincent van Kuijck, Waalwijk, Loek van de Leur, Cuijk, Bob Lijesen, Amstelveen, Theo Rieken, Nijmegen, Terry Schaffers, Zwolle en Achim Sialino, Bennekom. Afwezig i.v.m. ziekte: Titus Damsma, Haren. De redactie heeft de intervisiegroep ‘Trainer-C‘ (tien trainers met een C-licentie) gevraagd om […]

Tactiek door Techniekvariaties

Door Vincent van Kuijck (VISIE58)   Vincent heeft zich als deelnemer van de cursus Trainer-C verdiept in het tactisch gedrag van spelers en met name op het bewust gebruik maken van meer dan de gebruikelijke tactische variaties. Hij is de mening toegedaan dat de meeste toegepaste variaties nogal eenvoudig van aard zijn. Het gevolg is dat de tegenstander gemakkelijk kan […]

Afleidingen in de Sport

door Mirjam Hooman (VISIE 55)   Afleidingen in de sport komen veelvuldig voor. Zij zijn bijzonder storend en beinvloeden de prestatie negatief. Problemen ontstaan vaak doordat de aandacht wordt afgeleid. Het onderkennen van deze afleidingen is van belang om beter te kunnen presteren. Mirjam Hooman heeft voor het behalen van het diploma Trainer-B een scriptie hierover vervaardigd. De redactie heeft […]

Wedstrijdanalyse met behulp van video en computer

door Terry Schaffers (VISIE 54) In het kader van de trainer C-cursus wordt regelmatig aandacht besteed aan het analyseren van wedstrijden. De analyse kan de trainer/coach veel informatie verschaffen. In feite analyseert elke coach de wedstrijden. Op grond van die analyse coacht hij zijn speler. Toch blijft dat tamelijk subjectief. In een gunstig geval maakt de coach wat aantekeningen of […]

Motivatie

door Rico Schuijers (VISIE 53) Rico Schuijers kunnen we bijna zien als een vaste medewerker van VISIE. Steeds weer kunnen we geheel vrijblijvend een beroep doen op zijn professie als sportpsycholoog. Dankbaar maak de redactie gebruik van zijn ervaringen opgedaan in vele takken van sport en de begeleiding van (inter)nationale sporters. Ditmaal heeft de redactie hem gevraagd zijn licht eens te laten […]