De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Bestuurswijziging in de VVTT

Helaas heeft Thomas Groenevelt om persoonlijke redenen besloten om te stoppen als voorzitter van de VVTT.  We kennen Thomas als een zeer inspirerende en enthousiaste persoonlijkheid, die de afgelopen jaren zijn ziel en zaligheid in de VVTT heeft gestopt. Hij heeft de laatste Visies met veel plezier gemaakt. Vergaderen werden altijd opgefleurd met zijn aanwezigheid.  Wij zijn hem dankbaar voor zijn enorme inzet.

Voorlopig zal Rinie Kling het voorzitterschap ad interim invullen tot de zomer van 2022. Dit zal Rinie doen naast het secretarisschap. Het is ons streven dat Marnik Gommers het voorzitterschap daarna op zich zal gaan nemen. Marnik Gommers heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de bijscholingen en de congressen. Vanaf heden zal Aldert Jan Bijl de bijscholingen voor zijn rekening nemen.

Daarnaast zijn wij op zoek naar een enthousiast bestuurslid die samen met het huidige bestuur de VVTT verder vorm wil geven

We zullen bovenstaande voorleggen aan de leden tijdens de volgende ALV.