De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Auteur: Thomas

Mijn naam is Thomas Groenevelt, aangenaam! Iets over mezelf. Bij Actief Eelde ben ik als speler ooit begonnen. Rond mijn vijftiende ben ik gevraagd om aldaar ook training te geven. Daarna heb ik jaren training gegeven bij TTV Appelscha en gaf ik ook training bij GSTTV Idéfix. In december 2014 heb ik het diploma Tafeltennistrainer-4 gehaald. Ik heb verder jeugdspelers individueel begeleid en getraind. Sinds september 2016 acteer ik als hoofdtrainer bij Gttc Groningen. Ik heb de bachelor geschiedenis en de master Midden-Oostenstudies gevolgd aan de RUG, mag graag een flink stuk skeeleren of fietsen en kan ontzettend genieten van mooie muziek.

ALV naar komend voorjaar

De algemene ledenvergadering is verplaatst naar komend voorjaar. Dat vinden wij gepast gelet op de onzekerheid in verband met de coronacrisis en hoe die zich in het najaar zal manifesteren. We willen deze vergadering wederom combineren met een leuk evenement, zoals een wedstrijd op hoog niveau. Wij melden ons als we een plaats en/of datum hebben!

Aankondiging contributie-inning

Automatische incasso 2019 Vanwege een onderbezetting in het bestuur hebben we een achterstand opgelopen bij de contributie-inning. Op dit moment zij we bezig met het tweede kwartaal van 2019 te innen bij de leen, die een automatische incasso hebben afgegeven. In de komende maanden zullen we ook het derde en vierde kwartaal van 2019 innen. Bestuursbesluit omtrent automatische incasso Omdat we […]

Nieuwe VISIE komt eraan!

Ongeveer half juni valt de dikste VISIE van de afgelopen jaren bij jullie in de bus. Het thema is ‘Mentale kracht’ en bevat allerlei aan dat thema gerelateerde artikelen. De auteurs van deze editie zijn Terry Schaffers, prof.dr. Nico van Yperen, Luc Janssen, Martijn Spithoven, Rinie Kling, Koos Kuiper, Thomas Groenevelt en Titus Damsma. Op deze plek willen wij ook […]

“VVTT-dag” zondag 5 juli

Elke organisatie heeft zo zijn eigen organisatie en structuur om de zoveel tijd weer eens tegen het licht te houden. Daarom organiseren wij op zondag 5 juli een VVTT-dag. Noem het gerust ook een “heisessie”, maar we willen vooral gezellig en gemoedelijk eens met jullie sparren over onze kernzaken, zoals wie we willen zijn (missie, visie en meer), wat we […]

Vanaf 20 juni digitale TRAINERSBRIEF!

De Vereniging van Tafeltennistrainers en De Tafeltennistrainer hebben de handen ineengeslagen: samen laten zij een trainersbrief uitkomen die met regelmaat aan de leden van de VVTT zal worden verstuurd. Martijn Spithoven is de redacteur en stemt de inhoud onderling met de VVTT af. De trainersbrief zal in de periode 2020-2021 liefst zesmaal verschijnen en is voorzien van allerlei interessante artikelen. […]

Tafeltennistrainerscongres uitgesteld tot najaar

Voor velen zal het geen verrassing meer zijn, maar hierbij alsnog de officiële mededeling: we hebben besloten om het tafeltennistrainerscongres dit jaar niet in juni te doen, maar het te verplaatsen naar het najaar. In een volgende nieuwsbrief zullen we aanvullende informatie geven over wie, wat en waar. Wellicht had, met veel aanpassingen, in de praktijk best het een en […]