De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag brainstorm

Naar aanleiding van onze oproep aan de leden om mee te denken over de toekomst van de VVTT is er op 5 juli 2020 een brainstormsessie georganiseerd. Met ongeveer tien aanwezige trainers vormde de groep een mooie afspiegeling van ons ledenbestand.

Na een doorweekte (Theo’s regenjas bleek niet echt waterdicht) Pitch & Putt sessie begon het inhoudelijke programma. Eerst spraken we over Wat betekent de VVTT voor mij? Dit leverde drie categorieën op: sociaal, belangenbehartiging en kennisdeling, die elk op hun beurt verder werden besproken. Daarna ging het over Wat doen we goed en waar liggen kansen? Wat we goed deden, aldus de deelnemers, waren bijvoorbeeld de regionale bijscholingen: die zijn vorig seizoen in alle afdelingen georganiseerd. Ons vakblad VISIE werd geroemd en ook de nieuwe nieuwsbrief. De kansen liggen onder andere bij meer diversiteit van docenten, doelgroepgericht werken als het om ons aanbod gaat en invloed uitoefenen op de opleidingen van de NTTB. Het laatste gedeelte behandelde de vraag Wat beveel je ons aan voor de komende jaren? Enkele suggesties: een vuist maken, profileren, kennis en informatie delen, lichter partnerschap en kaderleden werven.

De deelnemers aan de heisessie hebben het verslag in hun mailbox gekregen. Wij bedanken hen voor hun betrokkenheid, zeer waardevol. Aan de hand van dat verslag komen wij binnenkort met een enquête om de behoefte onder de leden te peilen.

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een bericht naar Marnik via marnik@vvtt.nl.