De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Verslag heisessie

Op 5 juli 2020 heeft een betrokken groep trainers met het bestuur op Papendal over de toekomst van de VVTT gesproken. Uiteraard werd actief begonnen met een doorweekt potje pitch ’n putt. Eenmaal binnen werden de natte schoenen tegen de verwarming gelegd en trapte Marnik de dag af. De middag was in drie onderdelen geknipt: wat betekent de VVTT voor mij, wat doen we goed en waar liggen kansen, en aanbevelingen voor de middellange en lange termijn. De dag werd afgesloten met een open discussie.

Onder de afbeelding volgt een puntsgewijs verslag van de dag. Als je meer wilt weten, kun je een e-mail sturen naar Marnik via marnik@vvtt.nl.

Onderdeel 1 Wat betekent de VVTT voor mij?

De antwoorden kunnen worden samengevat in 3 categorieën:

Sociaal

In de categorie passen kernwoorden als sociale contacten, netwerk, intervisie, groepsgevoel, kennis/vaardigheden delen, betrokkenheid, samenwerking trainers, begeleiding en drempelverlagend.

Belangenbehartiging

Gebruikte kernwoorden waren invloed op trainersopleiding, licentie-eisen en internationale contacten.

Kennisdeling

Gebruikte kernwoorden: VISIE, Nieuwsbrief, technische bijeenkomsten, innovatie, steunpunt, andere sporten, doelgroepbenadering.

Onderdeel 2 Wat doen we goed en waar liggen kansen?

Wat doen we goed?

 • Regionale bijscholingen lopen goed
 • Visie is een superblad en mooi uithangbord van de VVTT
 • De Nieuwsbrief is een mooie aanvulling op Visie

Waar liggen kansen?

 • Diversiteit van docenten van technische bijeenkomsten dus docenten met een verschillende achtergrond en visie
 • Doelgroepgericht werken (bijvoorbeeld voor de Trainer 5) kan nog versterkt worden dus meer specifiek aansluitend bij de wensen/behoeften van de Trainer 5
 • Invloed van de VVTT op de structuur en de kwaliteit van opleiding (NTTB) is een kans/mogelijkheid, waarbij het gaat om:
  • Inhoud van de opleiding
  • Eindtermen opleiding (waaraan wordt getoetst, wat moet je kunnen?)
  • Licentiesysteem werkend (worden de trainers geprikkeld om een licentie te krijgen en te behouden) en duidelijk
  • Normeren (wat is de ideale situatie)
  • Communicatie rondom opleidingen aanpassen
 • Verder ontwikkelen van de Nieuwsbrief (denk aan thema of aansluitende inhoud voor iedereen)
 • Trainers sturen naar verenigingen
  • RTC trainingen bezoeken
  • Stimuleren bij elkaar in de keuken te kijken
  • Ook zonder eigen spelers
 • Sociale media kan beter worden ingezet.
 • Goede bereikbaarheid voor vragen/steun voor zowel trainers als verenigingen
 • Digitale hulpmiddelen en opzet geeft veel mogelijkheden
  • Drempel voor deelname is lager.
 • Enquête bij alle leden om na te gaan waar de behoefte ligt.
 • Bijeenkomsten organiseren per niveau/licentie
  • Sparren op gelijkwaardig niveau
  • Groepsvorming
 • Congres veelzijdig maken

Onderdeel 3 – Wat beveel je ons aan voor de komende jaren?

 • Vuist maken/machtsblok
 • Profileren (nagaan wat er onder de leden speelt)
 • Kennis en informatie geven en delen
  • Specialisten
 • Partnerschap lichter
 • “Kaderleden” werven
 • Kwaliteit verbeteren
  • Meer TT onderdelen bij de technische bijeenkomsten en meer praktijk
 • Licentiesysteem professionaliseren
 • Volwaardige relatie met de NTTB realiseren
 • Uurtarieven als leidraad vast leggen
 • Meer betrokkenheid en actievere trainers.

Vrije discussie

Grootste bespreekpunt was het feit waar de VVTT voor haar leden voor zou moeten staan. Hierbij zijn verschillende aspecten besproken en op tafel gekomen. Snel was er duidelijkheid over de rol die de VVTT heeft op het gebied van kennisdeling en bijscholen van trainers in Nederland.

Daarnaast een inhoudelijke discussie over veel aspecten welke de VVTT zou kunnen uitdragen voor en naar haar leden. Deze is uiteindelijk samengevat als het volgende hoofddoel:

DE VVTT STAAT VOOR HET VERBETEREN VAN HET IMAGO VAN HET VAK TAFELTENNISTRAINER