De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Succesvolle Bijscholing Talentontwikkeling vanuit een pedagogisch sportklimaat. 

Afgelopen zondag was TTV Zwolle onze genereuze gastheer van de VVTT bijscholing  Talentontwikkeling vanuit een pedagogisch sportklimaat. Een flinke groep deelnemers (20) was aanwezig voor deze bijscholing onder leider van Irene Faber. De deelnemers bestonden uit trainers met divers opleidingsniveau en zelfs enkele spelers.

Irene vertelde over de vier pijlers van een pedagogisch sportklimaat: ontwikkelingsgericht,
motivationeel, zorgzaam en sociaal veilig. De deelnemers werd gevraagd na te denken over
hoe dit binnen hun eigen omgeving er uit ziet en of die 4 pijlers allemaal voldoende
aanwezig zijn.

Uiteindelijk bleek dat men toch vaak (te) ontwikkelingsgericht bezig zijn: kinderen de technische facetten van het tafeltennis leren. Dit is belangrijk, maar we dienen de andere drie niet te vergeten. Zoals bijvoorbeeld de motivationele pijler: waarom sport iemand. De pijler zorgzaam is ook belangrijk: heb je
oprechte belangstelling voor het kind. Ook voor kinderen die (langzaam) vooruit gaan. En
tenslotte: is het sociaal veilig: wat doet de trainer en de vereniging tegen pesten en ander
fout gedrag.
Een praktische voorbeeld, waar bijna elke vereniging of trainer mee aan de slag kan, is wat we kunnen doen aan de uitval van pubers. Waarom stoppen veel pubers met de sport. Kan de sport/vereniging  daar wat mee?

Kortom, het was een leerzame, interactieve bijeenkomst met (soms) nieuwe en praktische informatie! De meerwaarde van de bijeenkomst zat ook in het onderling contact tussen de trainers.