De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Samenwerking met de NTTB

Zoals jullie wellicht hebben gelezen of gehoord is de samenwerking tussen de NTTB en de VVTT beëindigd. De NTTB had veel moeite met het feit dat de voorzitter van de VVTT ongevraagd, of wellicht zelfs onterechte kritiek in de vorm van columns plaatste.  Het is heel jammer dat het zover is gekomen; de VVTT staat nog steeds achter de intentie van de partnerovereenkomst. Wij gaan dus ook door op de ingeslagen weg en zullen technische bijeenkomsten blijven organiseren. Daarvoor hebben wij een professionele medewerker; dat is Frank du Bois. Wij doen op de achtergrond ook pogingen om de relatie met de NTTB te herstellen. De leden van de VVTT kunnen zich natuurlijk ook uitspreken, hetzij via contact met één van de bestuursleden hetzij op de ledenvergadering.
 
De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de NTTB ook terechte kritiek op de VVTT heeft. Om het populair te zeggen: de VVTT is te veel een eenmansbedrijf.  We zijn hard bezig om dat te veranderen. Dat gaat echter niet hard genoeg en dat is een groot gevaar voor de levensvatbaarheid van de VVTT. We zijn al jaren op zoek naar een nieuwe secretaris voor het bestuur en eigenlijk kunnen we niet verder zonder een goede kwaliteitsbewaker in het bestuur. 
Er komt op dit moment gelukkig een aantal leden ongeveer één keer in de twee maanden bij elkaar om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en bestaande activiteiten (bijscholingen en VISIE) nieuw leven in te blazen. Dat zijn Remi Beelen, Martin Brinkhof, Rob Koggel en (ons enige erelid) Theo Rieken. Samen met de bestuursleden Hans Waterreus en Luc Janssen en de professionele medewerker Frank du Bois bespreken ze regelmatig op Papendal de toekomst van de VVTT. Dat is een start; het is een harde doelstelling voor 2012 om dat aantal uit te breiden naar minimaal 10. Heb je ambities om de VVTT verder uit te bouwen en klaar te maken voor de toekomst? Dat kan als secretaris/kwaliteitsbewaker in het bestuur, maar dus ook als vrijwilliger in de werkgroep. Neem hierover contact op met Theo Rieken.
 
Gelukkig is de samenwerking niet met alle geledingen van de NTTB beëindigd. We hebben plaatsgenomen in de werkgroep die zich bezig houdt met de nieuwe opzet van de eredivisie. De eerste bespreking daarvan, een soort brainstormsessie, is geweest. De wijze waarop tijdens deze vergadering is gesproken en de openheid waarin is gediscussieerd was stimulerend.  Het stemt ons hoopvol. De inbreng van de VVTT hierin is natuurlijk ook om de rol van gekwalificeerde trainers en coaches groter te maken. Het zou een goede zaak zijn als de eredivisie ook een podium is waarop trainers en coaches zich kunnen manifesteren. Dat is goed voor de uitstraling van het tafeltennis in het algemeen en de rol van de trainers en coaches in het bijzonder.
Als je hierover meer wilt weten of mee wilt praten, neem dan contact op met Luc Janssen.
 
fot.Henk Hommes