De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

VVTT organiseert bijscholingsweekeinde en blaast VISIE nieuw leven in

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september aanstaande organiseert de VVTT wederom een bijscholingsweekeinde. Er is een interessant en afwisselend programma samengesteld, dat zal worden gehouden bij Docos in Leiden. Het begint vrijdagmiddag met een bijdrage van de directeur van NLcoach, handbalcoach Bert Bouwer. Bert zal met name ingaan op de voorwaarden waaraan een coach moet voldoen bij het begeleiden van (top)sporters. Vrijdagavond worden de clubkampioenschappen van de VVTT georganiseerd. De vorige editie van dit prestigieuze toernooi werd gewonnen door Ed van den Berg, maar er zijn een heleboel trainers die Ed van zijn troon willen stoten. Zaterdag 6 september zal Merijn de Bruin, sportpsycholoog en toptafeltennisser, ingaan op de mentale begeleiding van sporters in de praktijk. Tijdens de lunch zal de ledenvergadering van de VVTT worden gehouden. De uitnodiging voor dit weekeinde zal binnenkort aan alle leden van de VVTT worden gestuurd. In het seizoen zal de VVTT nog twee bijscholingsbijeenkomsten organiseren. Op 6 december zal de Duitse trainer Thomas Dick een bijscholing verzorgen, terwijl op 16 mei 2009 er een programma zal worden georganiseerd dat in het teken staat van de fysieke aspecten van tafeltennis.

 
In het lijfblad van de VVTT, VISIE, heeft de afgelopen jaren flink de klad gezeten. VISIE nummer 63 verscheen in mei 2006, terwijl VISIE nummer 64 anderhalf jaar later verscheen. Inmiddels is er geen redactie meer. Het bestuur heeft tevergeefs geprobeerd een nieuwe redactie samen te stellen. Dat is helaas niet gelukt, maar in moeilijke tijden worden vaak goede ideeën geboren.
 
Het bestuur heeft een plan ontwikkeld om uit de impasse te geraken. De oplossing is een roulerend hoofdredacteurschap. De hoofdredacteur wis­selt per nummer van VISIE. De hoofdredacteur is te beschouwen als een projectleider voor een een­malig project. De projectleider kiest een thema en schakelt anderen in om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig blad, zoals we dat gewend zijn. De hoofdredacteur / projectleider is vakinhoudelijk verantwoordelijk voor het nummer.
 
Inmiddels hebben zich al drie mensen bereid verklaard deze functie op zich te nemen. De voorzitter van de VVTT, Luc Janssen, zal het spits afbijten. Hij is hoofdredacteur van het eerstvolgende nummer, dat een special zal zijn over de EJK. Het is de bedoeling dat dit nummer aan het begin van het vierde kwartaal zal verschijnen. Voor de daaropvolgende nummers hebben Achim Sialino en Bennie Douwes enthousiast hun medewerking toegezegd. Het bestuur van de VVTT gaat ervan uit, dat meer VVTT-leden deze uitdaging aan zullen gaan.