De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Contributiekorting (!) en facturatie 2021

Het jaar 2020 is een jaar om nooit meer te vergeten. Met de nodige moeite is het gelukt om toch nog veel voor elkaar te krijgen, in het bijzonder de vele digitale bijscholingen. Voorgaande laat echter onverlet dat we minder hebben gedaan dan op voorhand de bedoeling was. Om die reden heeft het bestuur besloten om de contributie van iedereen voor 2020 met 25 procent te verlagen.

Voor het jaar 2021 wordt de automatische incasso afgeschaft, omdat het administratief meer moeite kost dan dat het oplevert. Jaarlijks ontvangt ieder lid vanaf nu een factuur in de e-mail die wordt overgemaakt. Voor 2021 geldt dat wie deze vóór 1 april 2021 betaalt, er eveneens een korting van 25 procent op het totaalbedrag wordt doorgevoerd.

Dit houdt ook in dat wij vanaf 2021 financieel en administratief weer helemaal in de pas lopen. Meer dan alleen een mooi voornemen!

Voor nadere informatie kun je voorlopig nog contact opnemen met Rinie Kling (rinie@vvtt.nl) en in de loop van 2021 zal Janine Huiden dat overnemen.