De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Succesvolle masterclass coaching in Noordwijk!

Zestien gemotiveerde coaches, een inspirerende docent en een buitenlandse coach om terug te koppelen. De waren de hoofdrolspelers bij de masterclass coaching tijdens de Europese Jeugd Top10 in Noordwijk. De vereniging van TafeltennisTrainers (VVTT) organiseerde dit side-event samen met de Nederlandse tafeltennisbond.

De masterclass werd geopend door Jan Simons, voorzitter van de NTTB. Hij gaf aan dat de NTTB het heel fijn vindt dat er een goede groep coaches samen was gekomen om de theorie en de praktijk aan elkaar te koppelen. Daarna nam Luc Janssen het stokje over en deden de coaches een oefening waarbij het belang van kort en bondig formuleren duidelijk werd. De coaches gingen vervolgens onder leiding van Luc met elkaar discussiëren aan de hand van een drietal stellingen.

Nadat de theorie over spelsystemen en tactische variaties was behandeld, gingen de coaches in groepjes de wedstrijd tussen Olav Kosolosky en Lilian Bardet analyseren. Na de lunch werden de bevindingen besproken. Het was superleuk dat de Belgische coach van Olav, Carlo Agnello daarbij aanwezig was om zijn coaching en de achtergronden daarvan toe te lichten. De bijdrage van Carlo en zijn openheid werden door alle aanwezigen zeer gewaardeerd.

Later deze maand, op 23 oktober, zal de VVTT de volgende bijscholing organiseren. Dat wordt samen gedaan met de afdeling West van de NTTB. We zullen dan dieper ingaan op de verdere ontwikkeling van jeugdspelers nadat de eerste technische beginselen zijn aangeleerd. Ook die bijscholing zal gegeven worden door Luc Janssen. (foto’s van Rob de Ruiter)