De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Save the date – Digitale ALV

Op 28 januari 2022 vanaf 20.00 uur organiseren we een digitale algemene ledenvergadering.

Rond 14 januari komen de concept stukken en is het mogelijk om je aan te melden.

Tijdens de ledenvergadering kijken we terug naar 2021 met onder andere een succesvol congres en twee speciale themanummers van Visie. Waarvan één helemaal gewijd aan de 80-ste verjaardag van ons erelid Theo Rieken. We willen tijdens de vergadering een vereenvoudigd contributiesysteem aan jullie voorstellen. Tevens willen we jullie meenemen in de plannen voor een nadere samenwerking met de NTTB met betrekking tot bijscholingen om de kloof tussen TT2-TT3 en TT3-TT4 kleiner te maken.

Wij hopen velen van jullie te zien de 28e!
Tot dan!