De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

“Jaar van de bijscholing”

Wij leven nu in het jaar 2019, maar in China is op dit moment het Chinese ‘Jaar van het Varken’ aan de gang. Als tafeltennistrainer is een link met China natuurlijk altijd van betekenis. Om die reden heeft de VVTT haar eigen ‘Jaar van de Bijscholing’ in het leven geroepen. Vanuit die gedachte hebben we vol ingezet op het organiseren van veel bijscholingen. We zijn er als VVTT trots op dat het er nu op lijkt dat aan het einde van 2019 in elke afdeling van de NTTB een bijscholing heeft plaatsgevonden. Dat is – naar ons weten – niet eerder voorgekomen.

Een update tot zover

In de afdeling Noord zijn twee bijscholingen gegeven bij GTTC Groningen in het kader van hun gouden lidmaatschap met de VVTT. De eerste bijscholing “Differentieel leren” door Terry Schaffers was voor de trainers van GTTC zelf verrijkend en de tweede bijscholing “Moderne verdediging voor jeugdspelers” door Luc Janssen werd door vijftien trainers bezocht. In de afdeling West heeft Marnik Gommers een bijscholing “Oefenstof voor beginners” verzorgd en in de afdeling Oost werd pas een bijscholing “Jeugdtraining – The Next Step” door Luc Janssen gegeven. Deze laatste bijscholing staat ook gepland in de afdeling West op 23 oktober 2019. Een bijscholing “Materiaal” werd eveneens door Luc gegeven in de afdeling Zuid-West. Uit het aantal aanmeldingen blijkt al dat de animo voor bijscholingen meestal groot is!

En de andere afdelingen?

Met of voor de afdelingen Gelre, Holland-Noord, Limburg en Midden zijn we in overleg voor de organisatie van een bijscholing. Deze bijeenkomsten zijn met name gericht op TT2- en TT3-trainers. Volg de website en de nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven. Graag tot ziens op een van onze bijscholingen!