De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Word lid van de VVTT

Op deze pagina kun je je aanmelden voor het lidmaatschap van de VVTT. Je hebt dan de volgende voordelen:

 • Ledenkorting op bijscholingen en congressen georganiseerd door de VVTT
 • Voordelen als VVTT lid bij de vereniging NLcoach
 • Minimaal eenmaal per jaar het magazine VISIE
 • Minimaal vier digitale trainersbrieven per jaar
 • Gratis toegang tot het servicegedeelte van de website van de VVTT
 • Lidmaatschap bij dè belangenbehartiger voor tafeltennistrainers in Nederland

Ook als je (nog) geen tafeltennistrainersopleiding met succes heb afgelegd, kun je ook lid worden. Leden zonder tafeltennisdiploma hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. Verder hebben leden zonder tafeltennisdiploma dezelfde voordelen als leden.

Kosten

 • Contributie € 75 per jaar voor trainers en niet trainers.
 • Tafeltennistrainers met TT2 licentie betalen een lagere contributie, namelijk € 50 per jaar.

Wie ook het blad NL Coach wil ontvangen, betaalt hiervoor een extra gereduceerd tarief. Het tarief is opvraagbaar bij de penningmeester.

Stuur een mail naar de penningmeester voor het vaststellen van de contributie voor het eerste jaar.

Overige voordelen van een lidmaatschap bij de VVTT

VVTT-leden hebben de volgende voordelen bij NLcoach:

 • Korting op congressen en cursussen georganiseerd door NLcoach
 • Een basispakket verzekeringen met een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor trainers in Nederland.
 • Gratis toegang tot de (juridische)helpdesk van NLcoach voor trainers in Nederland.
 • Lidmaatschap bij dè belangenbehartiger voor sportcoaches in Nederland


Aanmelding lidmaatschap VVTT (vul het formulier volledig in)
We gebruiken het bondsnummer om de licentie jaarlijks te updaten voor de juiste berekening van de hoogte van de contributie