De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Aanmelding VVTT

Op deze pagina kun je je aanmelden voor het lidmaatschap van de VVTT. Je hebt dan de volgende voordelen:

 • Interessante kortingen op bijeenkomsten die de VVTT organiseert
 • Lidmaatschap van de vereniging NLcoach
 • Minimaal eenmaal per jaar het magazine VISIE
 • Gratis toegang tot het servicegedeelte van de website van de VVTT
 • Lidmaatschap bij dè belangenbehartiger voor tafeltennistrainers in Nederland

Als je (nog) geen tafeltennistrainersopleiding met succes heb afgelegd, kun je aspirant-lid worden. Het enige verschil met een normaal lidmaatschap is dat aspriant-leden geen stremrecht op de algemene ledenvergadering hebben. Verder hebben aspirant-leden dezelfde voordelen als normale leden. De contributie is als volgt opgebouwd

 • Basiscontributie € 57,50
 • Basiscontributie tot en met 25 jaar € 45,00
 • Basiscontributie 26-35 jaar € 50,00
 • Basiscontributie PRO-leden NLcoach € 42,50
 • Toeslag geen geldige licentie € 17,50
 • Toeslag TT2 € 5,00
 • Toeslag TT3 € 15,00
 • Toeslag TT4 € 20,00
 • Toeslag TT5 € 25,00

Als je slaagt voor je eerste trainersopleiding (TT2 of TT3) krijg je korting van 6 maanden op de contributie (je moet je wel even aanmelden via de website). Leden van de VVTT zijn automatisch ook lid van NLcoach. Leden van NLcoach hebben de volgende extra voordelen:

 • Korting op alle congressen en cursussen
 • Kortingen die kunnen oplopen tot 100 euro per congres/cursus
 • Een basispakket verzekeringen met een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering
 • Gratis gebruik van de trainerscan IKTrainer
 • Gratis toegang tot de (juridische)helpdesk van NLcoach
 • Lidmaatschap bij dè belangenbehartiger voor sportcoaches in Nederland

Je kunt ook PRO-lid worden van NLcoach. Leden van de VVTT krijgen € 15,00 korting per jaar op het PRO-lidmaatschap. Meer informatie over NLcoach en het PRO-lidmaatschap op de website van NLcoach.

Leden van de VVTT kunnen een abonnement afsluiten op het magazine NLcoach. Normaal gesproken kost een abonnement € 32,00 per jaar. Voor leden van de VVTT is dat ongeveer € 22,50.

Aanmelding lidmaatschap VVTT (vul het formulier volledig in)
We gebruiken het bondsnummer om de licentie jaarlijks te updaten voor de juiste berekening van de hoogte van de contributie