De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.
Thumbnail not found

VVTT laat van zich horen op bondsraadsvergaderingen

De voorzitter van de VVTT, Luc Janssen, heeft op de bondsraadsvergaderingen van 20 mei en 18 november 2006 twee presentaties gehouden. In de eerste bijdrage werd de VVTT voorgesteld en werd de link gelegd tussen ledenwerving en –behoud (de...
Thumbnail not found

Brief van het VVTT-bestuur aan het NTTB-hoofdbestuur over de Dubbelfunctie van Danny Heister

Geacht NTTB-bestuur,    Op 6 september jongstleden verscheen op de website van de NTTB het bericht dat “Danny Heister verder gaat als herencoach van de NTTB”.  Tevens stond in het bericht dat Danny zich intensiever gaat...
Thumbnail not found

Theo Rieken Benoemd tot Erelid van de VVTT

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 april 2004 is Theo Rieken benoemd tot erelid van de VVTT. Theo Rieken krijgt de versierselen die horen bij het erelidmaatschap van de VVTT opgespeld door vice-voorzitter Thijs van Veen.
Thumbnail not found

Trainer C-cursus afgerond: 6 geslaagden

In oktober 2001 is na een strenge selectie de trainer C-cursus van start gegaan. Op 13 december 2003 ontvingen uit handen van de examencommissie Pieke Franssen, Vincent van Kuijck, Loek v.d. Leur, Luc Janssen, Titus Damsma en Terry Schaffers hun...
Thumbnail not found

Overleg tussen VVTT-bestuur en Hoofdbestuur NTTB

Op 15 april jl. hebben Rinie Kling, Thijs van Veen en Terry Schaffers overleg gevoerd met John van Schuilenburg (HB-lid NTTB topsport) en Paul de Ruijter (manager bondsbureau). De volgende punten zijn besproken: Beroepscode voor trainers Er is een...