De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Partners

GTTC

GTTC is een toonaangevende vereniging in Groningen. Het partnerschap tussen GTTC en de VVTT bestaat uit de volgende onderdelen:

➕ Een aantal kaderleden van GTTC ontvangt VISIE

➕ Alle (7!) trainers van GTTC zijn lid van de VVTT

➕ We organiseren met elkaar twee bijscholingen per jaar: een bijscholing is exclusief voor de trainers van GTTC; voor de andere bijscholing kunnen ook andere trainers zich inschrijven

MJ Tafeltennis

MJ Tafeltennis is het bedrijf van tafeltennis(enter)trainers Mark Mulder en Jeroen Kuijt.  Naast het promoten van de tafeltennissport, is de doelstelling om de deelnemers van de activiteiten te motiveren en enthousiasmeren om (meer) te sporten/bewegen.

Het partnerschap tussen MJ Tafeltennis en de VVTT bestaat uit de volgende onderdelen:

➕ Jeroen en Mark zijn lid van de VVTT

➕ VVTT-voorzitter zal in 2018 een dag training geven op het zomerkamp van MJ Tafeltennis

➕ MJ Tafeltennis en de VVTT maken reclame maken voor elkaar om zodoende de populariteit te vergroten van tafeltennis in het algemeen en het vak tafeltennistrainer in het bijzonder

➕ MJ Tafeltennis zal trainers, aspirant-trainers en tafeltennisverenigingen waarmee zij via haar activiteiten in contact komt, motiveren zich ook aan te sluiten bij de VVTT