De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Categorie: Nieuws

Brief van het VVTT-bestuur aan het NTTB-hoofdbestuur over de Dubbelfunctie van Danny Heister

Geacht NTTB-bestuur,    Op 6 september jongstleden verscheen op de website van de NTTB het bericht dat “Danny Heister verder gaat als herencoach van de NTTB”.  Tevens stond in het bericht dat Danny zich intensiever gaat bemoeien met de centrale training op Papendal en dat hij een team op de Europese Jeugdkampioenschappen gaat begeleiden.    De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) […]

Trainer C-cursus afgerond: 6 geslaagden

In oktober 2001 is na een strenge selectie de trainer C-cursus van start gegaan. Op 13 december 2003 ontvingen uit handen van de examencommissie Pieke Franssen, Vincent van Kuijck, Loek v.d. Leur, Luc Janssen, Titus Damsma en Terry Schaffers hun diploma trainer-C. Hiermee komt het aantal C-trainers in op 10.  De C-trainers zijn opgeleid om spelers internationaal niveau te trainen, […]

Overleg tussen VVTT-bestuur en Hoofdbestuur NTTB

Op 15 april jl. hebben Rinie Kling, Thijs van Veen en Terry Schaffers overleg gevoerd met John van Schuilenburg (HB-lid NTTB topsport) en Paul de Ruijter (manager bondsbureau). De volgende punten zijn besproken: Beroepscode voor trainers Er is een beroepscode door de NFWS ontwikkeld voor werkers in de sport onder de titel: "Houvast voor kwaliteit en sportmoraal." In een gezamenlijke […]